Gallring pågår nu i skogen och kommer även att fortsätta ut vid Ängsövägen med omnejd.  Det planeras att sedan gå utefter Nämdö- Runmarö- och Malmvägen de närmaste veckorna.

Vi vill också be våra medlemmar om överseende med att det kan vara svårt att ta sig fram på vissa stigar och områden där vi gallrat just nu.

Styrelsen

Skrivet 2022-10-20
Gå tillbaka