Hitta oss

Nå oss via mejl

Kontakta oss

Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening
Box 76
137 25 Dalarö

Urban Mathiasson

Styrelse, Ordförande, Invald 2023

070-886 56 28

Carin Rytoft Drangel

Styrelse, V. ordf, Ansvar Strand, Invald 2024

070-589 96 85

Carl Sandin

Styrelse, Kassör, Invald 2021

070-554 93 86

Barbro Nordgren

Styrelse, Sekreterare, Invald 2023

070-580 80 37

Thomas Bork

Styrelse, Ansvar Skog, Invald 2024

072-394 08 84

Pär Mellanmyr

Styrelse, Hamnkapten, Invald 2023

070-389 91 76

Eva Berglund Törnblom

Styrelse, Ansvar Väg, Invald 2024

070-942 10 50

Robert Berglund

Styrelsesuppleant, Ansvar Nycklar, Invald 2024

070-118 48 83

Simon Sjöberg

Styrelsesuppleant, Invald 2024