Park & skog

Inom det område som avsatts som parkmark sker viss gallring samt viss slyröjning. I de mindre skogsområdena vi har utförs avverkning när det bedöms vara lämpligt för en god skogsvård.

Om medlemmar har önskemål om att få ta bort träd i anslutning till Er tomt kontaktar Ni den Skogsansvarige i styrelsen för anvisningar och tillstånd.

Om träd tas bort utan tillstånd så bötfälls den person/medlem med höga böter pga. olovlig trädfällning. Det är mycket kostsamt-svårt att ersätta ett fullvuxet träd. Viktigt därför, begär alltid tillstånd innan fällning!

Ansökningblankett för trädfällning hittar du under rubriken Filarkiv.

Enl. stämmobeslut år 2003 så är det kopplingstvång av hund i hela Schweizerdalen.