ELDNINGSFÖRBUD råder i Schweizerdalen från och med den 12 juni 2023
Länsstyrelsen i Stockholms län har från och med den 12 juni 2023 beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet gäller tills vidare. Det skärpta eldningsförbudet innebär att det nu inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse.
Detta innebär att vi stänger de fasta grillarna på stranden och påminner om att det inte är tillåtet med någon form av eldning eller grillning vare sig på stränderna eller i parken.
//Styrelsen

Skrivet 2023-06-12
Gå tillbaka