Vägarna på södra sidan, sopas

Vägarna på södra sidan kommer att sopas innan den 20 maj. Vägarna på norra sidan vilka är uppgrävda pga. VA-utbyggnaden kommer därför inte att sopas. Dessa vägar kommer dock att få en helt ny beläggning under maj/juni månad.

Styrelsen

Skrivet 2018-04-29
Gå tillbaka