Vad händer kring marktillköpen på Norra sidan i samband med VA utbyggnaden

Några i styrelsen träffade Lantmäterimyndigheten på Haninge kommun före sommaren och beställde dylikt jobb i enlighet med kommunens framtagna fastighetskonsekvens tabell (Detaljplanen för Schweizerdalen).  För 2 veckor sedan så var det vår tur(lantmäteriet i Haninge har hög arbetsbelastning), Så nu har vi fått en lantmätare tilldelad och vi träffade henne förra veckan och hon arbetar nu för fullt med handlingarna som krävs för att mark ska kunna säljas från föreningen till en enskild medlem. 

Vi har också begärt att få ett förslag från lantmätaren på reducerad förrättningskostnad i enlighet med stämmoinformation.

Sammantaget…skulle jag tro och hoppas att vi har alla handlingar och storlek på förrättningskostnad, klar under nästa vecka, därefter kommer Styrelsen att ta kontakt med berörda medlemmar.

//TOMAS för Styrelsen

   

 

Skrivet 2017-01-20
Gå tillbaka