VA-systemet/ledningarna spolas

Det nya VA-systemets vattenledningar kommer att spolas under kommande veckor, behövs troligen spolas i 2-3 veckor för att entreprenören därefter ska kunna ta erforderliga vattenprover som ska godkännas innan slutbesiktning och enskilda påkopplingar kan göras. Haninge kommuns miljöenhet är medvetna i förfarandet att vattnet rinner ut i några veckor i naturen men processen är nödvändig.

Styrelsen

Skrivet 2018-04-27
Gå tillbaka