V-A utbyggnaden pågår och går enligt plan

Utbyggnaden av VA inom vårt Norra område, går helt enligt plan. Entreprenören spränger dagligen i våra vägar för att möjliggöra att lägga ned avloppsrör och vattenslangar samt i vissa fall elkablar. Som ni säkerligen redan sett så har entreprenören startat i Norr borta vid Ängsövägen där man även har en etableringsplats med byggbodar och containrar på den markbit som sedan kommer att återställas och bli 2 stycken nya tomter.  Entreprenören har även låtit att göra en tillfällig väg mellan två tomter för åtkomst för våra medlemmar till sina fastigheter under utbyggnanden på Ängsövägen som annars är en T-väg(Återvändsgata dvs. endast en tillfartsväg). Den markbiten som iordningsställts till tillfällig väg kommer efter arbetena också att återställas så att den markbiten också blir 1 ny tomt.

Hela utbyggnaden beräknas vara klar till semestertiden (Juni/juli) år 2018.

 

//Tomas, Ordf. Schweizerdalen

 

Skrivet 2017-01-17
Gå tillbaka