V-A utbyggnaden på Norra sidan

Vi hade i förra veckan(vecka 44) ett startmöte på kommunen Men i dagsläget(7 nov) vet vi inte när de kan tänkas starta arbetena och var. Orsaken därtill är att byggentreprenören inte har fått ngt. Bygglov än för den uppställningsplats/etableringsplats på Nämdövägen där byggbodar, husvagnar mm. prydligt ska stå uppställda under byggperioden.  Byggentreprenören måste också ha tillgång till ström och Vattenfall behöver några veckor på sig att ordna med ström som provisoriskt ska kopplas och tas från transformatorn på Runmarövägen uppöver berget.

Så snart vi vet tidpunkter och lägen där man kommer att starta så kommer det att publ. på Haninge kommuns hemsida samt på tomtägareföreningens dvs. www.schweizerdalen.se

 TOMAS Westerström

Ordf. Schweizerdalen

Skrivet 2016-11-07
Gå tillbaka