V-A utbyggnaden Norra delen av vårt område

Haninge kommun kommer löpande att lägga ut status och information kring V-A utbyggnaden på sin hemsida. Vi har bett att få information från kommunen när de skickar ut information i större mängd, så att vi kan publicera den även här på föreningens hemsida.

Länken till kommunens hemsida där allt presenteras och där ni själva kan följa informationen direkt är:

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-arbeten/schweizerdalen-va-utbyggnad/

 

Styrelsen

 

 

 

Skrivet 2016-11-21
Gå tillbaka