Uppgradering av nyckel och bomsystem i våra hamnar

Föreningen kommer under våren att uppgradera våra bom och nyckelsystem i våra hamnar. Föreningen kommer att byta ut bommarna till elektriska öppnade bommar och till nyklar med ett kodsystem. Enkelt innebär detta att föreningen kan koda av en nyckel och att det därmed inte finns nycklar ”ute på vift” där tidigare båtplatsinnehavare inte har lämnat åter nyckeln. Arbetet kring detta beräknas vara klart lagom till sjösättningen. Nya nycklar kommer att erhållas genom ett inbyte av gammal nyckel samt en uppgraderingsavgift. Mer info kring detta kommer.

Skrivet 2014-02-17
Gå tillbaka