Sopning vägar

Sopning av våra vägar har utförts. Tyvärr uppstod skador på Utövägen samt delvis Rånövägen, varför arbetet avbröts på södra sidan Dalarövägen. Sopning norr Dalarövägen har utförts utan problem. Resterande vägar kommer att utföras så snart tillfälle ges och då med annan metod.
Kontakt med Skanska som utfört beläggningsarbetena på samtliga av våra vägar anser nämligen att sopsugning, som metod, ej är lämplig på denna beläggning. Denna sopmetod har dock använts under 4 år på norra sidans vägar, med samma typ av beläggning utan problem!
Så snart som möjligt kommer uppkomna skador på vägarna att åtgärdas.

Styrelsen

Skrivet 2022-06-03
Gå tillbaka