Sopning av våra vägar

Vägarna är nu lagade efter vinterns skador. Sopningen kommer att ske runt månadsskiftet maj – juni.

Styrelsen 

Skrivet 2022-05-18
Gå tillbaka