Schweizerbadet

Felaktig information i veckans tidning Mitt i Haninge om att Haninge kommun skall rusta upp Schweizerbadet inför kommande säsong.

Vår ordf Tomas Westerström har varit i kontakt med Nicole Forslund ordf i idrotts – och fritidsnämnden Haninge kommun och påtalat felaktigheten i artikeln. Schweizerbadet är som vi alla vet ett privat bad. Kommunen kontaktar Mitt i om felaktigheten i artikeln för att få en rättelse. Tomas har också sökt ansvarig på Mitt i för att informera om felaktigheten i artikeln utan återkoppling.

Styrelsen

Skrivet 2021-01-16
Gå tillbaka