Sand till Schweizerbadet

Stränderna kommer att röjas så att de sk. ”gräsöarna” försvinner. Arbetet kommer att göras den 19 och 20 okt. om vädret tillåter av ett externt företag. Därefter kommer badstrandssanden som föreningen erhållit gratis av Haninge kommun att läggas ut. Föreningen fick motsvarande ca 240 ton badstrandssand av kommunen som en liten ersättning för den ökad arbets- och kostnadsbelastningen föreningen haft under Covid-19 perioden med ökat antal badgäster som besökt stränderna med anledning av sk. ”Hemestrande”. Styrelsen har också önskat ekonomiskt bidrag till stranden från kommunen men har i skrivande stund inte fått någon återkoppling på vår begäran/önskan. Arbeten och kostnader kring skötsel av stränderna med skräpplockning, sophantering, bajamajor samt eldplatser och information om eldningsförbud mm. Har ökat markant under Covid-19 tiden varför ett ekonomiskt stöd från kommunen vore på sin plats även om parkeringsintäkterna också har ökat positivt m.a.a det ökade besöksantalet vid vårt vackra havsbad.

Styrelsen

Skrivet 2021-10-18
Gå tillbaka