Parkering intill Kanalbron mot Dalarö

Det har på senare tid förekommit spekulationer på sociala medier om eventuellt blivande parkering intill Kanalvägen mot kanalbron. 

Schweizerdalens Tomtägare ef. som äger området har under många år (ca 30) haft en dialog med kommunen och närmaste grannar om området som i detaljplanen är angivet som ett parkeringsområde. Vi vet att Haninge kommun söker efter parkeringsytor i och omkring Dalarö, speciellt sommartid.

Tomtägarföreningen tillsammans med närmast berörda grannar skall bestämma om utformningen och storleken men även driva den sk Kanalparkeringen. Vi/ styrelsen har löpande under åren diskuterat detta och löpande informerat på årsstämmorna. Senast i handlingarna till årets digitala stämma finns information.

I dagsläget vet vi inte om det blir en parkering eller inte men vi vet att om det skall bli en så är det tomtägarföreningen som skall driva den och därför bevakar vi läget. Vi undersöker möjliga förslag tillsammans med kommunen och givetvis med de närmaste grannarna som tidigare inkommit med tankar om utformningen med tex granhäckar, belysning, storlek mm.

Styrelsen

Skrivet 2020-10-03
Gå tillbaka