Påminnelse

PGA Corona/Covid-19 genomförs stämman med poströstning. Du har väl inte glömt att skicka in Röstkortet. Det skall vara sekreteraren tillhanda senast lördag den 25 juli kl. 12,00. Med vänlig hälsning Styrelsen

Skrivet 2020-07-20
Gå tillbaka