Ny brygga till Vadviken

Föreningen har beställt en ny brygga till Vadviken då den gamla är helt slut och håller på att ge upp. Bytet av bryggan kommer att ske under de kommande månaderna och därför kommer här nedan lite information kring och inför detta. Föreningen har också mailat separat direkt till de båtägare som berörs direkt dvs. de som har båt i Vadvikshamnen.

1.  Efter att den gemensamma upptagningen är genomförd dvs. lördagen den 13 oktober så kommer elen att kopplas ur till bryggan under måndagen den 15 oktober.

2. Arbetet med att att plocka bort lediga y-bommar att påbörjas.

3. Efter den 1 november då alla båtar skall vara borta kommer resterande delar av y-bommar samt själva bryggan att helt demonteras.

4. Under vecka 48 kommer leveransen av den nya bryggan, den är av samma storlek men helt i betong, med ny belysning och nya y-bommar.

Under den här tiden är vi tacksamma om inget obehörigt gods förvaras i hamnområdet då det kommer att medföra mycket och tung trafik i hamnområdet.

//Styrelsen

 

 

Skrivet 2018-10-11
Gå tillbaka