Nu är Mellanskog igång

Träden runt hamnområdet är nu nedtagna och Skotaren kommer i veckan och tar bort stock och grot runt hamnområdet och gör allt klart inför torrsättning. 

Stockar kommer att placeras på Utöplan och groten kommer att läggas upp intill vaggorna innanför bommen till vänster. 

Nu är skördaren ute i skogen sen i fredags förmiddag.

Styrelsen 

Skrivet 2022-10-02
Gå tillbaka