Gallringen är färdig för denna gång och fortsatt arbete planeras till hösten 2023. Mellanskogs skogsmaskiner och huggare har nu lämnat området. Timmerbilen kommer att hämta stockarna allteftersom och kommer vara bortkört förhoppningsvis kring årsskiftet. Rishögarna, sly och grot, tas bort och flisas under senhösten 2023. När det gäller ris i området kommer extra städdagar anordnas till våren för medlemmarna, detta för att vi ska få så fint och trivsamt i vårt gemensamma område.

Styrelsen

Skrivet 2022-12-08
Gå tillbaka