Medlemsbrev nr 6, augusti 2023

Allmän information

Städdag lördag den 9 september 2023.

Vi samlas vid simskolan kl 09.30.

Ta gärna med dig kratta, grensax, skottkärra mm och arbetshandskar.

Vi börjar med att anmäla oss och skriva in i listorna vilka arbetsuppgifter vi kan göra. Vi tar kaffe/the och macka och delar in oss i arbetslag.

Vi tar paus med korvgrillning ca kl 12. Efter det fortsätter vi arbeta fram till ca kl 15.

Vet du något som du tycker behöver göras så hör du av dig till styrelsen. Har du svårt med fysiskt arbete så kan du hjälpa med annat under dagen, hör gärna av dig i förväg till Agneta 070-712 7362 eller agneta@schweizerdalen.se

Hamnar och båtplatser

Vi har under sommaren haft stora problem med låsen till bommarna i Vadviken och Stenfatet. Det har inte alltid gått att öppna utan man har fått gå runt bommen och öppna den med det andra låset. Låsen kan behöva någon form av väderskydd för att fungera bättre. Styrelsen undersöker detta. I Stenfatet har jordfelsbrytaren löst ut några gånger vilket gjort att bommen inte kan öppnas. I skrivande stund har vi fått ställa bommen i öppet läge tills en elektriker åtgärdat jordfelet.

Trafikverket har gett ut en ny föreskrift (TSFS 2023:12) med nya regler för avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar. Styrelsen håller på att analysera hur detta påverkar föreningen.

Park och skog

Gallringen fas 2 har påbörjats. Gallringen avser de två skogsområdena i norra delen av Schweizerdalens område.

De stora högarna med ris kommer att flisas under senhösten och de små rishögarna samlas in under hösten.

Planeringen av gallringen längs Dalarövägen har påbörjats. Förutom själva trädfällningen, som är en utmaning i sig, så är det en logistisk utmaning att samordna alla inblandade.

En bild som visar text, Teckensnitt, vit

Automatiskt genererad beskrivning

Styrelsen påminner om att terrängkörningslagen (1975:1313) TKL och terrängkörningsförordningen (1978:594) TKF gäller i vår park och skog.

Enligt lagen är all körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjuden i hela landet.  Med terräng avses bl.a. parker och skog och dess stigar. Det innebär att det är ett lagbrott att köra med motordrivna fordon i våra park och skogsområden. Det finns undantag i lagen som bl.a avser utryckningsfordon och arbetsfordon som har ett ärende i området.

Stränder

Med anledning av vildsvinens framfart bland soptunnorna vid badet undersöker styrelsen möjligheten att skaffa robustare soptunnor eller annan lösning som ersättare till dagens soptunnor.

Sommarens simskolor har varit mycket populära, och vi får säkert höra av dem till nästa säsong med förhoppning om varmare väder.

Vattenproverna som tagits under säsongen har visat att vattnet är av mycket god kvalitet.

Vägar

De grävarbeten som fortfarande pågar i Västra Vadvikens område och till viss del hos oss kommer enligt entreprenören att pågå t o m mitten av september.

Nu när hösten närmar sig och aktiviteterna på idrottsplatsen kommer i gång är det viktigt att ni inte parkerar era bilar på Ornövägen och vändplanen. Parkeringsbolaget har intensifierat bevakningen.

Till sist…

Tänk på̊ att:

  • byta batteri i nyckeln
  • anmäla om ni önskar fälla träd på föreningens mark
  • anmäla ägarbyte vid fastighetsförsäljning
     

Styrelsen önskar alla en fortsatt skön sommar!

Skrivet 2023-08-25
Gå tillbaka