Kommunens Inventering och analys av naturvärden på Norra sidan startar lördag 27 april

Kommunen som håller på att arbeta med nya detaljplaner för vårt norra område som bekant, kommer att genomföra en inventering och analys av naturvärden.  Kommunen kommer idag onsdag 24 april att påbörja ett utskick till samtliga fastighetsägare inom vårt norra område med att detta kommer att påbörjas.  Exakt lydelse av brevet ser du på nedan:

Hej,

Er fastighet ingår i planläggningen av Dalarö etapp 1 Schweizerdalen/Vadviken. Under maj månad, med början nu på lördag 27 april, kommer en landskaps- och naturvärdesanalys tas fram för planområdet. Detta innebär att det kommer att finnas två ekologer och två landskapsarkitekter ute i området för att undersöka de naturvärden som finns. Ibland behöver de komma in på er fastighet för att titta närmare på tex. träd. De kommer dock först knacka på hos er innan de går vidare ut på fastigheten. Har ni några frågor får ni gärna höra av er till mig på telefon 08-6068437.  

Hälsningar Karin Norlander

Karin.norlander@haninge.se

 

 

Skrivet 2013-04-24
Gå tillbaka