Kommunen bjuder in till Öppet Hus på Dalarö vattenverk 6 september

 

VA-avdelningen i Haninge kommun planerar att hålla öppet hus för Dalaröborna på Dalarö vattenverk den 6 september.

Bakgrunden till varför kommunen vill göra detta beror på de åtgärder som har gjorts på senare år för att säkra den framtida vattenförsörjningen till Dalarö samhälle. Tidigare baserades vattenförsörjningen till Dalarö enbart på grundvatten från Schweizerdalen och Sandemar. Numera är det fördelning på vatten från Norsborgs vattenverk och från Schweizerdalen(merparten att vattnet är från Norsborgs vattenverk).

Välkomna hälsar Stefan Fredriksson, Enhetschef VA-verk lördagen 6 september mellan kl. 12 – 14.

http://haninge.se/sv/Aktuellt1/Inbjudan-till-oppet-hus-pa-Dalaro-vattenberk/

 Styrelsen

 

Skrivet 2014-08-15
Gå tillbaka