Kallelse extra föreningsstämma

Kallelse 

Extra föreningsstämma söndag 24 oktober kl 14.00 Hotell Winn Haninge

Medlemmarna i Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening kallas härmed till extra föreningsstämma. Kaffe och smörgås serveras från kl 13.30. Styrelsen ser gärna att så många medlemmar som möjligt kan närvara.

Eftersom de tidigare restriktionerna i samhället kring större folksamlingar och möten pga covid-19 kommer att upphöra i slutet av september, blir den extra föreningsstämman möjlig att genomföra fysiskt.

Begäran om extra föreningsstämma har framförts av en grupp medlemmar som, i enlighet med föreningens stadgar, uppgår till mer än 10% av föreningens samtliga medlemmar. Medlemsgruppen har i sin begäran även bifogat en dagordning för stämman. Inga andra ärenden eller frågor kan tas upp på denna extra föreningsstämma. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) visas endast namn (ej fastighetsbeteckning) på de medlemmar som begärt den extra föreningsstämman.

Kallelse har skickats via post med dagordning och bilagor.

Väl mött och välkomna

Styrelsen

Skrivet 2021-09-24
Gå tillbaka