Inspektion av vårt vägnät

Föreningen får årligen ett statsbidrag för våra vägar och repr. från denna myndighet har varit ute och inspekterat våra vägar, de har även fotograferat lampor, träd mm. som i vissa fall hänger ut över vägen eller som blockerar lampljuset för att sedan kunna göra en rapport och skicka till föreningen. Så ser ni någon eller har sett någon som fotograferar/at utmed våra vägar så vet ni varför.

Styrelsen

Skrivet 2018-08-30
Gå tillbaka