Information inför Mellanskogs start

Preliminär start V 39 för genomförandet av åtgärdsplanen. Etablering och navet för projektet kommer att vara på Rågholmsvägen. Det innebär att vägbommen kommer att vara upplåst under projektets gång. Arbetet startar i Vadvikshamnen för att hinna avslutas där innan den planerade båtupptagningen 8 oktober. Därefter fortsätter arbetena i skogen.

Styrelsen  2022-09-14

Skrivet 2022-09-14
Gå tillbaka