Information Försenade arbeten

Arbetena vid gångstigen mellan Runmarövägen /Dalarövägen och parkeringen Stenfatshamnen har pga corona/covid19 blivit försenade. Arbetena kommer att återupptas så fort som möjligt.

God fortsättning önskar

Styrelsen

Skrivet 2021-01-06
Gå tillbaka