HÖSTENS STÄDDAG LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Samling vid simskolan kl. 9,30 för anmälan, kaffe o smörgås samt indelning i arbetslag. Glöm inte att ta med arbetshandskar. Ta gärna med kratta, skottkärra mm.
Ca kl. 12 blir det lite paus med korvgrillning, kaffe o bulla. Vi fortsätter sedan med arbetena fram till ca kl. 14.
Har du svårt med fysiskt arbete hör av till Agneta 070-712 73 62 eller Inger 073- 584 42 25.

Välkomna önskar Trivselkommittén

Skrivet 2019-08-16
Gå tillbaka