Handlingarna klara för underskrift

Nu är handlingarna klara från Lantmäteriet gällande köp av mark från tomtägareföreningen till ett reducerat pris i enlighet med detaljplanen och dess konsekvenstabell och föreningens årsstämma 2016. Det här innebär att de medlemmar/fastigheter som är upptagna i konsekvenstabellen tillsammans med föreningens representanter ska skriva under handlingarna snarast, därefter kan den exakta anslutningspunkten för VA fastställas mellan kommunen och de enskilda tomtägarna. Det är av vikt att vi försöker göra detta skyndsamt så att inte tidplanen för utbyggnanden av VA äventyras.
Tomas och Per har hand om handlingarna från föreningens sida och kommer att återkomma med förslag på tidpunkter då vi kan träffas och underteckna handlingarna. Medlemmarna kan också återkomma per mail med förslag på tider som passar så att vi försöker göra detta så enkelt som möjligt för alla. Maila förslag på tid som du kan till tomas@schweizerdalen.se

Styrelsen

Skrivet 2017-03-14
Gå tillbaka