Gångväg mellan Runmarövägen – Dalarövägen

Inom snar framtid kommer föreningen att starta med upprustning av gångvägen som går mot Kolbottens busshpl. Träd kommer att tas ner och diken görs på båda sidorna. Gångvägen kommer att grusas och det blir belysning.       Kontaktperson Örjan Norlin

Styrelsen

Skrivet 2020-10-26
Gå tillbaka