Föreningsstämma onsdag 10 april kl. 18,30

Tomtägarföreningens årsstämma äger rum i Sjöräddningens lokal, Kanalbron Dalarö. Kaffe och smörgås serveras till medlemmarna innan mötet från kl 17,30.
Varmt välkomna
Styrelsen

Skrivet 2019-03-04
Gå tillbaka