Föreningens Årsstämma 12 april 2016 kl. 18.30

Föreningens årsstämma blir tisdagen den 12 april i Tullhuset Odinsvägen 6A på Dalarö. Årsmöteshandlingar anländer i brevlådan under vecka 13. Om du inte fått årsmöteshandlingarna under vecka 13 hör av dig till föreningens sekreterare Agneta Hermansson på mail agneta@schweizerdalen.se

Styrelsen

Skrivet 2016-03-29
Gå tillbaka