Detaljplanen på Norra sidan

Detaljplanen på norra sidan har nu efter en överklagande process vunnit laga kraft den 4 januari 2016.

Tidplanen/Planskede processen enligt nedan:

Uppdrag: 29 oktober 2012
Samråd: 21 okt – 1 dec 2013
Granskning: 8 dec 2014 – 5 jan 2015
Antagande: 11 juni 2015
Laga kraft: 4 januari 2016

Läs mer på Haninge kommuns hemsida  www.haninge.se

Skrivet 2016-01-27
Gå tillbaka