Detaljplanen Norra sidan

Haninge kommuns arbete med ny detaljplan inom tomtägare föreningens norra del går enligt lagd tidplan vilket är glädjande. Beräknad färdig tidpunkt avseende utbyggt vatten och avlopp är 2018.

Styrelsen

Skrivet 2015-02-19
Gå tillbaka