Borrningar Nattetid vecka 19

Trafikverket har precis hört av sig och meddelat att de kommer att genomföra borrningar i marken vid busshpl (Schweizerparken, Kolbotten, Västra Vadviken och Kanalbron) i nästa vecka dvs. vecka 19 ”Nattetid pga. trafikmängden”. Dessa borrningar görs för att undersöka markförhållandena vid platserna inför de förestående busshållplats upprustningarna som trafikverket avser göra senare i höst. Trafikverket beklagar att detta borrande kan upplevas som lite störande med visst borrljud men att de försöker genomföra dessa så skyndsamt det bara går.

Styrelsen gm.Tomas

Skrivet 2018-05-04
Gå tillbaka