Blåmärkta träd på föreningens mark

Vårt mål är nu att ta bort träd på våra gemensamma områden som hotar att falla över hus, vägar, luftledningar och andra ägodelar och att våra medlemmar ska kunna känna sig trygga i sina hus när det blåser mycket ute.

Det har inte gjorts något i områdena på mycket länge, man kan säga att det har blivit eftersatt under årens lopp. Naturligtvis blir skillnaden stor men det är åtgärder som måste göras.

När vi nu gör denna åtgärd kommer vi nu att ha chansen till föryngring av träd i vårt område. Sköter vi nu om våra områden så kommer vi få en fin karaktär som är hållbar.

Många av träden som vi har markerat är i samråd med de som har fastigheten och bor nära träden. Det tycker vi väger tungt. Och vissa vill ibland passa på av olika anledningar ta bort något mer träd.

De som kommer att hjälpa oss med detta, är välutbildad personal från Mellanskog, vi har även anlitat skogskonsulter i ärendet.

Arbetet kommer att utföras av personal som är utbildade och licensierade för detta arbete och de är vana att utföra arbeten i just sådana områden som detta.

De är speciellt utvalda av Mellanskog och vi känner oss trygga i detta. 

Starten på detta beräknas ske under sen höst/vinter. 

Kalle och Inger är kontaktpersoner i styrelsen.

Styrelsen

Skrivet 2020-09-09
Gå tillbaka