Belysning södra sidan

Under v 38/39 beräknas arbetet komma igång med byte till ny gatubelysning på södra sidan. Som tidigare informerats om.

Styrelsen

Skrivet 2020-09-09
Gå tillbaka