Belysning Kanalvägen / Utövägen

Kanalvägen/Utövägen vid backen och eltransformatorn. Här har den nya belysningsstolpen kommit på plats. Trots rensning av träd och grenar runt de befintliga armaturerna så konstaterades det att det var mörkt på platsen så här års, varför föreningen har kompletterat med en extra ljuspunkt som nu lyser upp platsen (T-korsning och backe) bra.

Styrelsen

Skrivet 2021-10-17
Gå tillbaka