Batteribyte Assa Abloy Nyckel

Gällande nyckel till b.l.a bommar och båthamnar, om din nyckel piper tre långa ljudsignaler och gröna blinkningar i nyckeln är det dags att byta batteri i nyckeln.

Batteriet heter CR2025 och bör bytas efter c:a två år vid normal användning och nyckeln bör inte förvaras kallt .

Se bifogad PDF som visar hur du byter batteri i din nyckel. OBS du måste ha en mycket liten stjärnskruvmejsel för att klara av batteribytet.

bytabatteriicliqnyckel

För den som inte vill byta batteri själv kommer det att finnas hjälp på vår städdag till våren, men du måste själv införskaffa ett batteri.

Skrivet 2017-02-14
Gå tillbaka