Åtgärdsplanen för Schweizerdalens skogs-, park- och friområden

Information och beslut som togs på årsstämman i april kommer nu att påbörjas.

Vi har fått information att Mellanskog kommer att påbörja åtgärdsplanen i slutet av september 2022 (vecka 39) och beräknas att komma in till våra närområden i under oktober. Om inget oförutsett händer.  

Vi håller just nu på och markerar träd med Mellanskogsband för att markera vart gränserna går mellan friområden och tomter där det behövs. Detta för att skördaren inte ska gå in på era tomter av misstag och ta ner era träd. Det är viktigt att man inte rör dessa band för då kan det bli problem.

Kontaktpersoner i styrelsen är  karl@schweizerdalen.se eller inger@schweizerdalen.se

Styrelsen       2022-09-09   

Skrivet 2022-09-10
Gå tillbaka