Asfaltering vändplaner Södra sidan

Asfaltarbeten på vändplanerna Kanal- och Ornövägen kommer att påbörjas måndag 25 oktober.

Arbete utefter Ornövägen sker för att förse nr 37 med el och byggströmmen tas bort.

Styrelsen

Skrivet 2021-10-21
Gå tillbaka