Asfaltering Södra sidan

Om tomtägare på södra sidan önskar komplettera vid sin infart/utfart med asfalt mot föreningens väg så får tomtägare betala det själv till Skanska.
Om det är möjligt bestäms av Skanskas Arbetsledare Johannes. Tomtägare får ta direktkontakt med Johannes på tel. 072-9733318. Snarast.

Styrelsen

Skrivet 2021-08-09
Gå tillbaka