Information från Haninge kommun ang. planer kring Hotellbryggan

Måndagen den 11 mars kommer Haninge kommun att informera om planerna kring Dalarö Strand Hotell och Hotellbryggan på Dalarö skola. Separat kallelse och information kring mötet kommer att anslås i separata kallelser från kommunen samt på av kommunen valda anslagsplatser.

Skrivet 2013-02-05
Gå tillbaka