21 Oct 21

Geoteknisk borrsondering

Geoteknisk borrsondering beräknas att göras v 43 – v 44 av kommunen i Vadviken. Det avser 3 borrpunkter Lökholmsvägen. Det är Projekt & Utredning, Vatten & Avlopp Stadsbyggnadsförvaltningen.

Styrelsen