17 Oct 21

Slyröjning i Schweizerparken

Föreningen har låtit röja sly i Schweizerparken så nu är det fint och mer parklikt igen. Stort tack till våra medlemmar som arbetat med detta.

Styrelsen