20 Jul 20

Påminnelse

PGA Corona/Covid-19 genomförs stämman med poströstning. Du har väl inte glömt att skicka in Röstkortet. Det skall vara sekreteraren tillhanda senast lördag den 25 juli kl. 12,00. Med vänlig hälsning Styrelsen