Adress och mailadress till Haninge kommun ang. detaljplanen.

Adressen till kommunen gällande synpunkter och tankar kring detaljplanen i vårt norra område skickas till (nedan info hämtat från Haninge kommuns hemsida:

Synpunkter på förslaget, yttranden ska vara

Skriftliga och ha inkommit senast 1 dec 2013 (samrådsyttranden)

Mail: stadsbyggnad@haninge.se

Post: Haninge kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen

136 81 Haninge

 

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Skrivet 2013-11-27
Gå tillbaka