04 Feb 23

Båtvakt 2023

Nu är vaktbokningen för 2023 öppen för bokning. Du bokar dina vaktnätter på din inloggning. Det är två pass per båtplats och det går bra att boka båda samma natt om man går två personer. Tänk på att om du har flera fastigheter och båtplatser så måste bokningen ske på respektive inloggning.
Behöver du hjälp med inloggning kontakta mig på per@schweizerdalen.se eller agneta@schweizerdalen.se

08 Dec 22

Mellanskogs gallring

Gallringen är färdig för denna gång och fortsatt arbete planeras till hösten 2023. Mellanskogs skogsmaskiner och huggare har nu lämnat området. Timmerbilen kommer att hämta stockarna allteftersom och kommer vara bortkört förhoppningsvis kring årsskiftet. Rishögarna, sly och grot, tas bort och flisas under senhösten 2023. När det gäller ris i området kommer extra städdagar anordnas till våren för medlemmarna, detta för att vi ska få så fint och trivsamt i vårt gemensamma område.

Styrelsen

04 Nov 22

Hamnen Vadviken

För er information kommer vattnet att stängas av för säsongen den 5 november.

Hamnkapten  

02 Nov 22

Mellanskog börjar snart på Södra sidan

Arbetet har flutit på bra på norra sidan och nu kommer arbetet att även gå över på södra sidan. Det kommer under en period att jobbas parallellt på både norra och södra sidan.

Styrelsen  

20 Oct 22

Mellanskog gallring

Gallring pågår nu i skogen och kommer även att fortsätta ut vid Ängsövägen med omnejd.  Det planeras att sedan gå utefter Nämdö- Runmarö- och Malmvägen de närmaste veckorna.

Vi vill också be våra medlemmar om överseende med att det kan vara svårt att ta sig fram på vissa stigar och områden där vi gallrat just nu.

Styrelsen

02 Oct 22

Nu är Mellanskog igång

Träden runt hamnområdet är nu nedtagna och Skotaren kommer i veckan och tar bort stock och grot runt hamnområdet och gör allt klart inför torrsättning. 

Stockar kommer att placeras på Utöplan och groten kommer att läggas upp intill vaggorna innanför bommen till vänster. 

Nu är skördaren ute i skogen sen i fredags förmiddag.

Styrelsen 

14 Sep 22

Information inför Mellanskogs start

Preliminär start V 39 för genomförandet av åtgärdsplanen. Etablering och navet för projektet kommer att vara på Rågholmsvägen. Det innebär att vägbommen kommer att vara upplåst under projektets gång. Arbetet startar i Vadvikshamnen för att hinna avslutas där innan den planerade båtupptagningen 8 oktober. Därefter fortsätter arbetena i skogen.

Styrelsen  2022-09-14

10 Sep 22

Åtgärdsplanen för Schweizerdalens skogs-, park- och friområden

Information och beslut som togs på årsstämman i april kommer nu att påbörjas.

Vi har fått information att Mellanskog kommer att påbörja åtgärdsplanen i slutet av september 2022 (vecka 39) och beräknas att komma in till våra närområden i under oktober. Om inget oförutsett händer.  

Vi håller just nu på och markerar träd med Mellanskogsband för att markera vart gränserna går mellan friområden och tomter där det behövs. Detta för att skördaren inte ska gå in på era tomter av misstag och ta ner era träd. Det är viktigt att man inte rör dessa band för då kan det bli problem.

Kontaktpersoner i styrelsen är  karl@schweizerdalen.se eller inger@schweizerdalen.se

Styrelsen       2022-09-09   

21 Aug 22

STÄDDAG LÖRDAG 3 September 2022

Samling vid simskolan kl 9,30 för anmälan, kaffe o macka samt indelning i arbetslag. Medtag gärna kratta, skottkärra, grensax mm. Glöm inte ta med arbetshandskar. 

Ca kl 12 blir det korvgrillning för att sedan fortsätta aktiviteterna till ca kl 14. Du får gärna kontakta oss i styrelsen om du har några förslag på vad som behöver göras.

Har du svårt med fysisk aktivitet, hör av dig till Inger 073-5844225

inger@schweizerdalen.se  så kan du få hjälpa till med annat under dagen.

Välkomna önskar Trivselkommittén

18 Jul 22

Åtgärdsplan för Schweizerdalens skogs-, park- och friområden

Mellanskog beräknas börja med område 1 skogen i september. Ytterligare information kommer ges löpande. karl@schweizerdalen.se  och inger@schweizerdalen.se är kontaktpersoner.

Styrelsen

11 Jul 22

Kantklippning av vägarna

Kantklippning av dikeskanterna kommer att göras med början denna vecka.

Styrelsen

06 Jul 22

Reparation vägar

Reparation av vägskadorna på södra sidan kommer att ske de närmaste dagarna med snabelbilen.

Styrelsen

16 Jun 22

Midsommar i Schweizerparken

PROGRAM:

23/6  KL. 14:00   Stången kläs

Ta med barnen och plocka blommor så klär vi stången tillsammans 

24/6  KL. 14:00   Stången reses

Ta med picknickfilt, lite gott att äta och bekväma skor så dansar vi in midsommar tillsammans.

Det kommer finnas fiskdamm och sockervadd.

Välkomna!  

Schweizerdalens tomtägarförening

03 Jun 22

Sopning vägar

Sopning av våra vägar har utförts. Tyvärr uppstod skador på Utövägen samt delvis Rånövägen, varför arbetet avbröts på södra sidan Dalarövägen. Sopning norr Dalarövägen har utförts utan problem. Resterande vägar kommer att utföras så snart tillfälle ges och då med annan metod.
Kontakt med Skanska som utfört beläggningsarbetena på samtliga av våra vägar anser nämligen att sopsugning, som metod, ej är lämplig på denna beläggning. Denna sopmetod har dock använts under 4 år på norra sidans vägar, med samma typ av beläggning utan problem!
Så snart som möjligt kommer uppkomna skador på vägarna att åtgärdas.

Styrelsen

18 May 22

Sopning av våra vägar

Vägarna är nu lagade efter vinterns skador. Sopningen kommer att ske runt månadsskiftet maj – juni.

Styrelsen 

15 May 22

Midsommar 2022

Vi som vill att traditionen med ett midsommarfirande i Schweizerparken skall finnas kvar behöver din hjälp.

Du tar kontakt med Christer Dahlgren, christer.dahlgren@telia.com  eller Lotta Clemmedsson,  lotta@clemmedsson.se   

Vi behöver hjälp med stort som smått. 

Trivselkommittén

01 Apr 22

Ordinarie föreningsstämma 2022

Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma Tisdag 26 april 2022 kl 18,30 på Quality Hotel Winn, Haninge. Kaffe och smörgås serveras från kl 17,30.

Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna.

19 Mar 22

Hej alla båtplatsinnehavare

Nu är det hög tid att boka era vaktnätter för 2022, detta gör ni på hemsidan www.schweizerdalen.se .
Under fliken inloggning medlem och vakt.
Det är två vaktnätter per båtplats.

Behöver du hjälp med inloggning kontakta:
Per (Hamnansvarig )på: per@schweizerdalen.se
Eller
Agneta( sekreterare )på:
agneta@schweizerdalen.se

Bokningen stänger den 20/4 och därefter fördelas vaktnätter automatiskt.

Mer detaljerad information om vaktgången kommer längre fram.

Med vänlig hälsning,
Per Tilliander
Hamnansvarig

16 Mar 22

Städdagar 2022

Äntligen kan vi få träffas till våra städdagar igen.

Vårens städdag är lördag 7 maj

Höstens städdag är lördag 3 september

Samling vid simskolan kl 9,30 för anmälan , kaffe och macka samt indelning i arbetslag. Ca kl 12 blir det korvgrillning sedan fortsatt arbete till ca kl 14. Har du svårt med fysisk aktivitet hör av dig till Agneta 070-7127362, agneta@schweizerdalen.se  eller Inger Wannström 073-5844225, inger@schweizerdalen.se så kan du hjälpa till med andra uppgifter. Du får gärna kontakta oss i styrelsen om du har förslag på något som behöver göras. Information kommer även på våra anslagstavlor.

Välkomna önskar Trivselkommittén

17 Jan 22

Busshållplatsen Västra Vadviken

Svevia meddelar att de pausar jobbet med hållplatserna. Arbetena blir under 2022 prel när vintervädret släppt.  

Styrelsen 

23 Dec 21

God Jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen

29 Nov 21

Vadviken

29 och 30 november kommer kommunen att göra en geoteknisk borrsondering i Lökholmsvägen och i sjöbotten för sjöledning Dalarö.

Styrelsen

21 Oct 21

Rensning av stränderna

21 Oct 21

Diken Måsholmsvägen

Arbetena på Måsholmsvägen pågår för fullt och beräknas klara om någon vecka.

Styrelsen

21 Oct 21

Geoteknisk borrsondering

Geoteknisk borrsondering beräknas att göras v 43 – v 44 av kommunen i Vadviken. Det avser 3 borrpunkter Lökholmsvägen. Det är Projekt & Utredning, Vatten & Avlopp Stadsbyggnadsförvaltningen.

Styrelsen

21 Oct 21

Asfaltering vändplaner Södra sidan

Asfaltarbeten på vändplanerna Kanal- och Ornövägen kommer att påbörjas måndag 25 oktober.

Arbete utefter Ornövägen sker för att förse nr 37 med el och byggströmmen tas bort.

Styrelsen

20 Oct 21

Att tänka på inför extra stämman 24 oktober

Folkhälsomyndigheten rekommenderar

Att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Du som är vuxen och inte är vaccinerad ska vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. 

Om du får/har symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Styrelsen

18 Oct 21

Detta händer under v 42 o 43

De mobila vägguppen på Norra sidan kommer att plockas in för vintern.

Del av badparkeringen kommer att stängas av med stenar. Detta för att möjliggöra att bommen kan vara öppen och del av parkeringen kan vara öppen även under lågsäsongen. Detta gör vi på försök så får vi se hur det fungerar.

Styrelsen

18 Oct 21

18 Oct 21

Sand till Schweizerbadet

Stränderna kommer att röjas så att de sk. ”gräsöarna” försvinner. Arbetet kommer att göras den 19 och 20 okt. om vädret tillåter av ett externt företag. Därefter kommer badstrandssanden som föreningen erhållit gratis av Haninge kommun att läggas ut. Föreningen fick motsvarande ca 240 ton badstrandssand av kommunen som en liten ersättning för den ökad arbets- och kostnadsbelastningen föreningen haft under Covid-19 perioden med ökat antal badgäster som besökt stränderna med anledning av sk. ”Hemestrande”. Styrelsen har också önskat ekonomiskt bidrag till stranden från kommunen men har i skrivande stund inte fått någon återkoppling på vår begäran/önskan. Arbeten och kostnader kring skötsel av stränderna med skräpplockning, sophantering, bajamajor samt eldplatser och information om eldningsförbud mm. Har ökat markant under Covid-19 tiden varför ett ekonomiskt stöd från kommunen vore på sin plats även om parkeringsintäkterna också har ökat positivt m.a.a det ökade besöksantalet vid vårt vackra havsbad.

Styrelsen

17 Oct 21

Belysning Kanalvägen / Utövägen

Kanalvägen/Utövägen vid backen och eltransformatorn. Här har den nya belysningsstolpen kommit på plats. Trots rensning av träd och grenar runt de befintliga armaturerna så konstaterades det att det var mörkt på platsen så här års, varför föreningen har kompletterat med en extra ljuspunkt som nu lyser upp platsen (T-korsning och backe) bra.

Styrelsen

17 Oct 21

Slyröjning i Schweizerparken

Föreningen har låtit röja sly i Schweizerparken så nu är det fint och mer parklikt igen. Stort tack till våra medlemmar som arbetat med detta.

Styrelsen

24 Sep 21

Kallelse extra föreningsstämma

Kallelse 

Extra föreningsstämma söndag 24 oktober kl 14.00 Hotell Winn Haninge

Medlemmarna i Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening kallas härmed till extra föreningsstämma. Kaffe och smörgås serveras från kl 13.30. Styrelsen ser gärna att så många medlemmar som möjligt kan närvara.

Eftersom de tidigare restriktionerna i samhället kring större folksamlingar och möten pga covid-19 kommer att upphöra i slutet av september, blir den extra föreningsstämman möjlig att genomföra fysiskt.

Begäran om extra föreningsstämma har framförts av en grupp medlemmar som, i enlighet med föreningens stadgar, uppgår till mer än 10% av föreningens samtliga medlemmar. Medlemsgruppen har i sin begäran även bifogat en dagordning för stämman. Inga andra ärenden eller frågor kan tas upp på denna extra föreningsstämma. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) visas endast namn (ej fastighetsbeteckning) på de medlemmar som begärt den extra föreningsstämman.

Kallelse har skickats via post med dagordning och bilagor.

Väl mött och välkomna

Styrelsen

09 Aug 21

Asfaltering Södra sidan

Om tomtägare på södra sidan önskar komplettera vid sin infart/utfart med asfalt mot föreningens väg så får tomtägare betala det själv till Skanska.
Om det är möjligt bestäms av Skanskas Arbetsledare Johannes. Tomtägare får ta direktkontakt med Johannes på tel. 072-9733318. Snarast.

Styrelsen

05 Aug 21

Asfaltering Södra sidan

På måndag 9 augusti kommer Skanska att börja med etableringen inför beläggningsarbetena Södra sidan. Delar av parkeringen vid Stenfatet kommer att användas. På söndag kväll stängs den delen av för parkering. 

Styrelsen

26 Jul 21

Schweizerbadet

Nu råder det TOTALT eldningsförbud i Stockholms län.

På Schweizerbadet får man INTE använda grillarna. Man får INTE göra upp eld eller använda andra grillar på stranden. Rök inte och kasta cigarettfimpar.

Very high risk to catch fire 

Forbidden to make fire. No barbecues are allowed. Don’t smoke and throw away cigarette-end.

Styrelsen / Board of directors

15 Jul 21

Vägslåtter

Under v 29 beräknas klippning av föreningens vägrenar komma igång.

Styrelsen 

12 Jul 21

Asfaltering Södra sidan

Asfaltering av vägarna på Södra sidan är planerad till mitten av augusti.

Styrelsen

24 Jun 21

Trevlig Midsommar

önskar Styrelsen

28 May 21

FoodTruck Schweizerbadet

Nu har den nya FoodTrucken kommit på plats vid Schweizerbadet.                      

Dalarö Mat    Thor – Freiman     Fast Food och Take Away  

Mobil 070 – 926 24 62.         Det kommer serveras olika rätter både varmt och kallt. Hamburgare, Sallad, Varm Levain, Kaffe m kaka mm. Se dagens meny vid Food Trucken.

Öppet tider gäller från kl. 11,00 dagligen tills kvällen eller mörkret faller, regn och rusk kan också påverka.   

Välkomna

Styrelsen

23 May 21

Belysning SA sidan

Det har varit besiktning av belysningen tillsammans med Vattenfall. Nya belysningen skall nu vara i funktion. De gamla stolparna/armaturer börjar man ta bort nästa vecka. Återställandet av diken, vägar mm kommer att påbörjas om ca 2 veckor. Vattenfall beräknar att allt skall vara klart veckan efter midsommar.

Asfaltering av SA sidan beräknas göras till hösten. 

Styrelsen

14 May 21

Bastugruppen

Bastugruppen har gjort en powerpointsammanställning på svaren som inkommit till bastugruppen. Tryck på bifogad länk så så får du se den. Bastugruppen

Bastugruppen

14 May 21

Schweizerbadet

Nu har vi fått nya grillgaller och 2 nya grillar vid badet. Välkomna till stranden och grilla.

Styrelsen

12 May 21

Sopning av vägar

På fredag 14 maj börjar sopningen av våra vägar.

Styrelsen

22 Apr 21

Midsommar i Schweizerparken 2021

Tyvärr måste föreningen även i år ställa in årets midsommarfirande på festplatsen i Schweizerparken pga covid-19. Det är ännu inte tillåtet med större samlingar enl FHM.

Vi hoppas givetvis att vi alla kan träffas till nästa år med ett rejält firande.

Trivselkommittén / Styrelsen 

22 Apr 21

Städdagar 2021

Flera medlemmar har hört av sig och undrar hur det blir med föreningens städdagar i år.

Vi måste tyvärr ställas in Vårens städdag pga att covid-19 restriktionerna fortfarande gäller. Vi hoppas kunna genomföra någon städdag eller 2 till hösten.

Trivselkommittén /  Styrelsen 

31 Mar 21

ÖNSKAR STYRELSEN

30 Jan 21

Båtplatsinnehavare i Stenfatet och Vadviken

Nu är vaktbokningen öppen för säsongen 2021.

Hamnkapten

30 Jan 21

Flisning Rånöplan

Vi har fått sen information att flisningsmaskinen har gått sönder. Flisningen kommer att bli fördröjd med 1 – 2 veckor.

Styrelsen

27 Jan 21

Flisning av högarna på Rånöplan

Fredag 29 januari beräknas Mellanskog börjar med flisning av högarna på Rånöplan. Det blir då ökad tung trafik på Ornö – och Rånövägen.

Styrelsen

16 Jan 21

Schweizerbadet

Felaktig information i veckans tidning Mitt i Haninge om att Haninge kommun skall rusta upp Schweizerbadet inför kommande säsong.

Vår ordf Tomas Westerström har varit i kontakt med Nicole Forslund ordf i idrotts – och fritidsnämnden Haninge kommun och påtalat felaktigheten i artikeln. Schweizerbadet är som vi alla vet ett privat bad. Kommunen kontaktar Mitt i om felaktigheten i artikeln för att få en rättelse. Tomas har också sökt ansvarig på Mitt i för att informera om felaktigheten i artikeln utan återkoppling.

Styrelsen

06 Jan 21

Information Försenade arbeten

Arbetena vid gångstigen mellan Runmarövägen /Dalarövägen och parkeringen Stenfatshamnen har pga corona/covid19 blivit försenade. Arbetena kommer att återupptas så fort som möjligt.

God fortsättning önskar

Styrelsen

30 Dec 20

Gott Nytt År

önskar Styrelsen våra medlemmar

08 Nov 20

Bommen Stenfatet

I natt har någon saboterat bommen in till Stenfatet. Bommen går inte att stänga. Ni som har båtar ligger där kan kanske titta till dem så inget har hänt med dem. Polisanmälan om skadegörelse skall också göras.

Styrelsen

26 Oct 20

Gångväg mellan Runmarövägen – Dalarövägen

Inom snar framtid kommer föreningen att starta med upprustning av gångvägen som går mot Kolbottens busshpl. Träd kommer att tas ner och diken görs på båda sidorna. Gångvägen kommer att grusas och det blir belysning.       Kontaktperson Örjan Norlin

Styrelsen

03 Oct 20

Parkering intill Kanalbron mot Dalarö

Det har på senare tid förekommit spekulationer på sociala medier om eventuellt blivande parkering intill Kanalvägen mot kanalbron. 

Schweizerdalens Tomtägare ef. som äger området har under många år (ca 30) haft en dialog med kommunen och närmaste grannar om området som i detaljplanen är angivet som ett parkeringsområde. Vi vet att Haninge kommun söker efter parkeringsytor i och omkring Dalarö, speciellt sommartid.

Tomtägarföreningen tillsammans med närmast berörda grannar skall bestämma om utformningen och storleken men även driva den sk Kanalparkeringen. Vi/ styrelsen har löpande under åren diskuterat detta och löpande informerat på årsstämmorna. Senast i handlingarna till årets digitala stämma finns information.

I dagsläget vet vi inte om det blir en parkering eller inte men vi vet att om det skall bli en så är det tomtägarföreningen som skall driva den och därför bevakar vi läget. Vi undersöker möjliga förslag tillsammans med kommunen och givetvis med de närmaste grannarna som tidigare inkommit med tankar om utformningen med tex granhäckar, belysning, storlek mm.

Styrelsen

27 Sep 20

Blåmärkta träd

Karl Jernberg och Inger Wannström är kontakterna i styrelsen när det gäller träd,

Styrelsen

09 Sep 20

Blåmärkta träd på föreningens mark

Vårt mål är nu att ta bort träd på våra gemensamma områden som hotar att falla över hus, vägar, luftledningar och andra ägodelar och att våra medlemmar ska kunna känna sig trygga i sina hus när det blåser mycket ute.

Det har inte gjorts något i områdena på mycket länge, man kan säga att det har blivit eftersatt under årens lopp. Naturligtvis blir skillnaden stor men det är åtgärder som måste göras.

När vi nu gör denna åtgärd kommer vi nu att ha chansen till föryngring av träd i vårt område. Sköter vi nu om våra områden så kommer vi få en fin karaktär som är hållbar.

Många av träden som vi har markerat är i samråd med de som har fastigheten och bor nära träden. Det tycker vi väger tungt. Och vissa vill ibland passa på av olika anledningar ta bort något mer träd.

De som kommer att hjälpa oss med detta, är välutbildad personal från Mellanskog, vi har även anlitat skogskonsulter i ärendet.

Arbetet kommer att utföras av personal som är utbildade och licensierade för detta arbete och de är vana att utföra arbeten i just sådana områden som detta.

De är speciellt utvalda av Mellanskog och vi känner oss trygga i detta. 

Starten på detta beräknas ske under sen höst/vinter. 

Kalle och Inger är kontaktpersoner i styrelsen.

Styrelsen

09 Sep 20

Belysning södra sidan

Under v 38/39 beräknas arbetet komma igång med byte till ny gatubelysning på södra sidan. Som tidigare informerats om.

Styrelsen

20 Jul 20

Påminnelse

PGA Corona/Covid-19 genomförs stämman med poströstning. Du har väl inte glömt att skicka in Röstkortet. Det skall vara sekreteraren tillhanda senast lördag den 25 juli kl. 12,00. Med vänlig hälsning Styrelsen

25 Jun 20

Väggupp

Problemen med höga farter på Ornövägen och Rånövägen har eskalerat under våren, vi ansåg då att något behövde göras. De gupp som fanns tidigare har nonchalerats. Därför beslöt vi att föranstalta om fasta hinder. Vi kommer med början på fredag 26 juni att förändra guppen och hoppas att det skall bli bra. Markeringsskärmar till farthindren är beställda och kommer att monteras så snart de levererats, i närtid. Vid varje infart finns information om gupp i området.

Styrelsen

09 Jun 20

STÖLD AV 4-HJULING

Någon gång under natten mellan den 8 och 9 juni har Schweizerdalens tomtägares 4-hjuling stulits genom inbrott i en container. Det är olyckligt att det hände nu när den behövs som mest att sköta park och stränder.

Den är mörkgrön Yamaha med reg nr ROF 955. Det är polisanmält. Har någon sett eller hört något hör gärna av er till oss i styrelsen.

08 Jun 20

Schweizerbadet sommar 2020

I år har vi Glasskiosken som serverar glass, kaffe, läsk, korv mm. På Hawaiistranden.

Nytt för i år är att vi har en Foodtruck som har inslag av sydländska rätter på menyn. Den står på hamnplan i Stenfatet intill lilla gångbron.

Vi ber också våra badgäster att tänka på att hålla avstånd i dessa Covid-19 tider.

Det är tillåtet att använda våra grillplatser som finns på stränderna men inte engångsgrillar.

Styrelsen önskar alla en Trevlig sommar

25 May 20

Håll din hund kopplad i Schweizerdalen

Vi vill påminna hundägare att det gäller kopplingstvång i Schweizerdalen i enlighet med föreningens stämmobeslut. Vi vill också informera att det i Schweizerparken förkommit narkotiska preparat på marken de senaste dagarna/kvällarna som tyvärr flera hundar fått i sig. Det med jobbiga följder därav och besök på djursjukhus med övernattning. Hjälp till att ha koll på våra fyrbenta vänner så det inte får i sig något olämpligt.

Styrelsen

25 May 20

MIDSOMMARFIRANDE SCHWEIZERPARKEN

Det har beslutats att Midsommarfirandet 19 juni 2020 vid Festplatsen i Schweizerparken måste ställas in pga coronapandemin, Covid-19. Enligt gällande instruktioner från Folkhälsomyndigheten. Det är andra gången sedan föreningen bildades 1952 som midsommarfirandet ställs in.
Styrelsen

30 Apr 20

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet som gäller för medlemmarna i föreningen har förlängts

t o m 2020-05-31. Under maj månad skickas nya tillstånd ut till medlemmarna.

Trevlig Valborg önskar Styrelsen

30 Apr 20

Måsholmsvägen 1 – 6

Nu har föreningen tillsammans med LF fastighetsförmedling sålt samtliga 6 tomter.
Vi vill hälsa våra nya tomtägare välkomna och lycka till.
Styrelsen

03 Apr 20

STÄDDAGEN LÖRDAG DEN 9 MAJ INSTÄLLD

Pga det läge som Sverige befinner sig i med Coronapandemin och med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat har styrelsen tagit detta beslut.
Vi önskar våra medlemmar en Trevlig Påsk
Styrelsen

25 Mar 20

INSTÄLLT årets förenings-stämma 23 april 2020

Styrelsen har beslutat att ställa in föreningsstämman den 23 april.
SSRS har t v stängt alla sina lokaler för aktiviteter.

Styrelsen återkommer med hur vi skall genomföra stämman.

Vi önskar våra medlemmar en Glad Påsk

Styrelsen

21 Feb 20

Städdagar 2020

Vårens städdag är lördagen den 9 maj kl 09,30. Samling vid simskolan/vaktlokalen där vi anmäler oss. Medtag gärna kratta, spade mm glöm inte arbetshandskar. Vi börjar med Kaffe o macka och delar upp arbetsuppgifterna. Framåt lunch en lite paus med korvgrillning sedan jobbar vi ett tag till. Har ni några frågor eller ideer på vad som behöver göras hör av er till agneta@schweizerdalen.se eller Inger@schweizerdalen.se. Höstens städdag preliminärt 19 september. Se anslagstavlorna. Väl mött önskar trivselkommittén/styrelsen.

21 Feb 20

Årets föreningsstämma 2020

Årsstämman äger rum torsdagen den 23 april 2020 kl 18,30 på SSRS (sjöräddningen) Kanalbron Dalarö kl 18,30. Kaffe och smörgås serveras. Välkomna Styrelsen

21 Feb 20

Måsholmsvägen

Nu har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling sålt 4 av 6 tomter på Måsholmsvägen. Tomterna 2 och 4 är ännu osålda men det finns intressenter på dem.

01 Nov 19

STULNA BÅTMOTORER STENFATET I NATT

I natt 31 okt / 1 nov har flera båtmotorer stulits i Stenfatet. Stängslet har blivit uppklippt och 4 båtmotorer har stulits från båtar som legat i vattnet. Båtarna låg ej kvar på sina platser.
4 båtägare är kontaktade.
Har du båten i Stenfatet åk och titta till den.
Styrelsen

17 Aug 19

TOMTER MÅSHOLMSVÄGEN

6 tomter på Måsholmsvägen är till salu och de finns att se på Hemnet.
Vid ev. köpintresse kontakta fastighetsmäklare Emelie Palm på
Länsförsäkringars fastighetsförmedling Haninge.

16 Aug 19

HÖSTENS STÄDDAG LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Samling vid simskolan kl. 9,30 för anmälan, kaffe o smörgås samt indelning i arbetslag. Glöm inte att ta med arbetshandskar. Ta gärna med kratta, skottkärra mm.
Ca kl. 12 blir det lite paus med korvgrillning, kaffe o bulla. Vi fortsätter sedan med arbetena fram till ca kl. 14.
Har du svårt med fysiskt arbete hör av till Agneta 070-712 73 62 eller Inger 073- 584 42 25.

Välkomna önskar Trivselkommittén