Vildsvin inom vårt område

Vi har i några veckors tid haft besökt nattetid/tidig morgon av ett eller flera vildsvin. Vildsvinen är väldigt skygga djur och föredrar att agera nattetid. Flera soptunnor har blivit välta och igenomledade av dessa djur. Styrelsen har varit i kontakt med Haninge kommun och dess jakt/viltvårdare i frågan/problemet vilket har resulterat i att de har tagit beslut att skjuta av dessa. Uppmaning: Ser ni dessa djur (som förökar sig väldigt snabbt) inom tomtägareföreningens område, vänligen ring till Berndt Holmberg på tel 070-624 00 84 oavsett tid på dygnet, och informera om djurens belägenhet, så tar Berndt hand om uppdraget.

Vildsvin

Vildsvin

Skrivet 2011-06-17
Gå tillbaka