Vattenkvaliteten vid havsbadet

Föreningen utför och betalar de vattenkvalitetsprover som vi av Haninge kommun är skyldiga att ta då vårt vackra havsbad är klassats som ett sk. EU-bad. Vi har tagit dessa vattenprover i många år med samma mkt utmärkta provresultat. Baden i Haninge kommun dit vi givetvis hör, är skyldiga att ta 3 stycken vattenprov under badsäsongen. Resultaten på dessa provtagningar presenteras alltid på web sidan www.badplatsen.se

Skrivet 2011-07-17
Gå tillbaka